Меню
Профил
Език

Категории

Плетене на две куки с мъниста

Има различни начини да украсите плетено облекло с мъниста. Тък ще Ви покажет основният метод за вплитане на мъниста в плетка на две куки. За целта ще Ви бъдат необходими единствено избраната прежда, подходящи мъниста, две куки и игла с голямо уше с която да нанижете мънистата на преждата. Дори да не умеете да плетете, заредете се с желание и търпение и вижте как се прави бързо и лесно!

Нанизване на бримки

Направете примка, като оставите свободни около 30 сантиметра в края на конеца, прокарайте едната кука в примката и затегнете. Това е първата бримка.

 

Фиг. 1

Хванете куката с първата бримка с лявата си ръка, конецът, с който ще продължите да работите трябва да се пада отзад. Хванете другата кука с дясната си ръка и промушете в първата бримка от предната към задната част. Куките трябва да се кръстосат, като дясната трябва да се намира зад лявата.

 

Фиг. 2

Задръжте кръстосаните куки между палеца и показалеца на лявата си ръка. С дясната ръка увийте веднъж конеца, с който ще работите в посока, обратна на часовниковата стрелка върху върха на дясната кука.

Изтеглете върха на дясната кука надолу и през бримката промушвайки и новата бримка. Леко издърпайте бримката на дясната кука.

 

Фиг. 3

Работете от ляво на дясно, промушете върха на лявата кука през бримката на дясната кука така, както е показано на картинката.

Изтеглете дясната кука през бримката така, че да получите две бримки на лявата  кука. Издърпайте леко конеца за да затегнете втората бримка.

Фиг. 4

Продължете, докато нанижете необходимия брой бримки.

Плетене

Хванете куката с нанизаните бримки в лявата си ръка, последната бримка трябва да се намира на около 2,5 сантиметра от върха (наместете чрез приплъзване върху куката, ако е необходимо). Промушете върха на дясната кука през първата бримка, куките трябва да се кръстосат, дясната зад лявата. Увийте веднъж края на работния конец около върха на дясната кука.

Фиг. 5

Промушете дясната кука, заедно с намотката, която направихте току-що през средата на бримката.

Фиг. 6

С помощта на дясната кука освободете остатъка от бримката от лявата кука. Изплетете по същия начин останалите бримки. Обърнете куките за да продължите да плетете нов ред. Не забравяйте, че трябва да работите от ляво на дясно.

 

Фиг. 7

Нанизване на мънистата

Нанижете мънисто и го плъзнете плътно до последната бримка на Вашата плетка.

 

Фиг. 8

Изплетете следващата бримка, внимавайте да не се получи твърде хлабава.

 

Фиг. 9

Продължете, докато добавите желания брой мъниста. Те ще се намират на гърба на Вашата плетка (не към Вас).

 

Фиг. 10

Когато обърнете куките за да започнете следващ ред от плетивото, мънистата ще се намират в посока към Вас.

 

Фиг. 11

Завършване на плетка

Изплетете две бримки, както когато започвате следващ ред.

 

Фиг. 12

Промушете върха на лявата кука през дясната бримка (по-далечната), издърпайте я над другата бримка и я освободете от куката.

 

Фиг. 13

Така на дясната кука ще остане една бримка. Изплетете още една бримка, след това повторете предходното действие – промушете и освободете по-далечната бримка от дясната кука.

 

Фиг. 14

Когато Ви остане една бримка, отрежете конеца (оставете си „опашчица” от няколко сантиметра), разширете леко бримката и освободете куката. Прокарайте „опашчицата” през бримката  и издърпайте леко за да затегнете. Използвайте игла за шев с по-голямо уше за да промушите „опашчицата” през няколко послядователни бримки. Отрежете остатъка за да завършите плетивото. mynista