Меню
Профил
Език

Категории

Основни техники за плетене - прав ъгъл

Плетка под прав ъгъл


Фиг. 1

За да започнете първия ред, нанижете четири мъниста и затегнете здраво в кръг. Прекарайте иглата през първите три мъниста отново.


Фиг.2

Вземете три мъниста (#5,6 и 7) и прекарайте обратно през последното мънисто на предишния кръг и #5 и 6.


Фиг.3

Вземете три мъниста и прекарайте обратно през #6 и първите две нови мъниста. Продължете да добавяте три мъниста за всяка бримка докато първия ред достигне желаната дължина. Правите кръгове в 8-образна фигура и като сменяте посоката на всяка бримка.


Фиг. 4

За да започнете ред 2, прекарайте нишката през последните три мъниста на последната бримка на ред 1, като нишката излезе от края на дългата страна.


Фиг. 5

Вземете три мъниста и прекарайте нишката през мънистото, от което сте излезнали като във фиг.37 (първото горно мънисто на ред 1) и първото ново мънисто като прекарвате нишката по часовниковата стрелка.


Фиг. 6

Вземете две мъниста и прекарайте нишката през горното мънисто от долния ред и последното мънисто от предишната бримка. Продължете през двете нови мъниста и следващото горно мънисто на долния ред, като продължите в посока на часовниковата стрелка.


Фиг.7

Като прекарвате нишката в посока на часовниковата стрелка, вземете две мъниста и прекарайте през страничното мънисто на предишната бримка, горното мънисто в долния ред, от която нишката е излезнала като във фиг. 39 и първото ново мънисто. Нишката трябва да се движи в 8-образна фигура. Вземете две мъниста за останалия ред.